درباره کنفرانس

پس از برگزاری موفق سه دوره کنفرانس  در کوپنهاگن- دانمارک و ازمیر - ترکیه و دبی امارات ،چهارمین دوره کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ30 بهمن 1401  برگزار خواهد شد. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 28 بهمن 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند. 

لینک ثبت نام اولیه و ارسال مقاله