امکان پذیرش و چاپ مقالات در ژورنال پشتیبان کنفرانس - نمایه مقالات در گوگل اسکالر
1401/11/24

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند امکان اخذ پذیرش و چاپ مقالات در ژورنال با کد ISSN : 2980-0641 فراهم میباشد.

مقالات جهت چاپ در ژورنال فوق میبایست حتما به زبان انگلیسی باشد.

مقالات در گوگل اسکالر نمایه خواهند شد .