قابل توجه شرکت کنندگان کنفرانس
1401/11/24

به اطلاع آندسته از پژوهشگران محترمی که به صورت شرکت آنلاین در کنفرانس ثبت نام کرده اند می رساند ، فرمت ارائه مقالات و لینک شرکت و ارائه مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.